Zmluva na stiahnutie:


doc Zmluva [732 KB]

Betonárka, Studené :

Cenník a kategórie odpadu

Betón 17 01 01 / O rozmer do 500 x 500 mm 8 €/t dohoda
Tehly 17 01 02 / O 8 €/t dohoda
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 / O - Stavebná suť 8 €/t dohoda
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 / O - Siporex, Porobetón 10 €/t dohoda
Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 / O 18 €/t dohoda
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 / O 6,5 €/t dohoda
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 / O 25 €/t dohoda
Objemný odpad 20 03 07 / O 45 €/t dohoda
Drevo 17 02 01 / O 45 €/t dohoda

Rozhodnutia na stiahnutie:


doc Rozhodnutia [2 500 kb]

Ceny sú vyhotovené spol. Stav-vet, s.r.o., a platné od 1.6.2014.
Dovezený materiál nesmie obsahovať iné kategórie odpadu ako sú uvedené v cenníku.
Ceny sú v eurách - € za tonu / bez DPH.
Dohoda ceny možná podľa množstva.

Otváracia doba obidvoch zariadení: Po-Pi: 08:00 - 16:00
Stavvet 2012©
Created by: Ymage studio


Odpady a ich uskladnenie

V našich prevádzkach dočasne uskladňujeme a zhodnocujeme stavebné odpady, ktoré sa následne triedia a používajú pri práci v stavebníctve.

Za rok 2009 / 2010 sme takto využili a zapracovali do procesu výstavby cca 80.tis/m3 stavebného odpadu.
Takto upravené materiály sa používajú ako násypový materiál pri stavbe ciest, chodníkov, parkovísk, spevnených plôch a ihrísk. Zabraňuje sa tak skládkovaniu odpadu, kedy sa odpad už v ďalšom procese nevyužíva.