Štadión Ondreja Nepelu - uskladnenie výkopov

Kúpele Central Bratislava

Polyfunkčný objekt Pajštúnska Bratislava

Cyklistický štadión Bratislava

Reduta Bratislava

Nemocnica sv. Michala

Obchvat D-2 Stupava

Obchvat Trnava II

Mliekoservis Zvolen Senoble

Košice Ekonomická fakulta

Stavvet 2012©
Created by: Ymage studio


Odpady a ich uskladnenie

V našich prevádzkach dočasne uskladňujeme a zhodnocujeme stavebné odpady, ktoré sa následne triedia a používajú pri práci v stavebníctve.

Za rok 2009 / 2010 sme takto využili a zapracovali do procesu výstavby cca 80.tis/m3 stavebného odpadu.
Takto upravené materiály sa používajú ako násypový materiál pri stavbe ciest, chodníkov, parkovísk, spevnených plôch a ihrísk. Zabraňuje sa tak skládkovaniu odpadu, kedy sa odpad už v ďalšom procese nevyužíva.